zaterdag, 18 mei 2024
renteverloop.png

Hypotheekregels 2013 - verschillende situaties

Hypotheekregels 2013

Wij hebben een aantal situaties voor u uitgewerkt. 

 • U bent starter op de woningmarkt

Als u nu voor het eerst een eigen woning aankoopt dan krijgt u te maken met de nieuwe hypotheekregels, die per 1 januari 2013 zijn ingegaan. U moet de gehele lening gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar aflossen. De aflossing dient minimaal op annuïtaire basis geregeld te worden. Als u zich niet aan deze aflossingsregel houdt, verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek. Het voordeel van een annuïtaire of lineaire hypotheek is wel dat de gehele eigen woningschuld is afgelost aan het einde van de termijn van 30 jaar. Onze adviseurs kunnen u uitleggen wat annuïtaire of lineaire aflossing inhoudt.

De nieuwe hypotheekregels gelden niet voor u als u voor 1 januari 2013 uw eerste woning onherroepelijk had aangekocht. Hiermee wordt bedoeld dat het koopcontract voor een bestaande woning of de koop-aanneemovereenkomst voor een nieuwbouwwoning voor de jaarwisseling is getekend. De koopovereenkomst mag wel de gebruikelijke ontbindende voorwaarden bevatten zoals een voorbehoud voor het verkrijgen van een passende financiering en de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. 

 • U had op 31 december 2012 al een hypotheek

Voor mensen die op 31 december 2012 al een hypotheek hadden, gelden de nieuwe regels alleen bij de eventuele verhoging van de hypotheek (bijvoorbeeld bij verbouwing), niet voor de bestaande hypotheek. Voor het verhoogde deel geldt weer dat u dit leningdeel tenminste annuïtair in 30 jaar geheel moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Wanneer u de eigen woning laat verbouwen door een aannemer zijn de nieuwe regels niet van toepassing als u een overeenkomst heeft met de aannemer en deze is getekend vóór 1 januari 2013. Let wel; de verbouwing moet in 2013 gerealiseerd worden. Verbouwt u zelf, dan gelden de huidige regels indien de hypotheek in 2012 is verstrekt. Belangrijk hierbij is wel dat de verbouwing binnen 6 maanden na de verstrekking moet beginnen en binnen 2 jaar na de verstrekking moet zijn afgerond.

 • U verkoopt uw oude woning en koopt een nieuwe woning

Als u nu uw huidige woning verkoopt en een nieuwe woning aankoopt, dan krijgt u mogelijk te maken met de nieuwe regels. Wanneer u uw bestaande hypotheek verhoogt (omdat u een duurdere woning koopt, of moet bijlenen omdat u de nieuwe woning wilt verbouwen) geldt voor het verhoogde deel dat u deze lening ten minste annuïtair in 30 jaar geheel moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor de hoogte van de hypotheek die u al had, blijven de oude regels gelden. De huidige hypotheekvorm mag ongewijzigd worden meegenomen of voortgezet naar de nieuwe woning. Let op; met ongewijzigd wordt niet bedoeld dat u verplicht bent bij dezelfde geldverstrekker te blijven.

Heeft u in 2012 een eigen woning verkocht en had u hieraan gekoppeld een eigen woningschuld? Dan kunt u in 2013 bij de aankoop van een nieuwe woning mogelijk een hypotheek onder de oude regels aangaan. De regels uit 2012 gelden dan voor een hypotheek tot ten hoogste van de in 2012 bestaande eigenwoningschuld. Wilt u meer lenen dan de oorspronkelijke eigenwoningschuld? Dan gelden de nieuwe regels over het hogere bedrag.

In alle gevallen past de Belastingdienst overigens wel de overige geldende fiscale regels toe, zoals bijvoorbeeld de bijleenregeling.

 • U heeft een restschuld bij verkoop van uw eigen woning

Als u een nieuwe woning aankoopt en er blijft een restschuld over bij de verkoop van uw huidige woning (uw hypotheekschuld is groter dan de verkoopopbrengst), dan mag deze restschuld onder voorwaarden worden meegefinancierd in uw nieuwe hypotheek. De betaalde rente over deze restschuld is maximaal voor 10 jaar aftrekbaar. Deze regel geldt als de eigen woning is verkocht in de periode van 29 oktober 2012 tot 1 januari 2018. U bent niet verplicht op de ontstane restschuld af te lossen. Indien u dit wenst, vertellen onze adviseurs u hierover graag meer.

 • U heeft een KEW, SEW of BEW

Voor diegene die een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), of een beleggingsrekening eigen woning (BEW) heeft, gaat een aantal zaken wijzigen.

 1. Voor op 31 december 2012 bestaande KEW's, SEW's en BEW's blijft de huidige vrijstelling in box 1 van de inkomstenbelasting op grond van het overgangsrecht bestaan. Daardoor blijft de waarde van deze producten tijdens de opbouwfase vrijgesteld van inkomstenbelasting. 
 2. Na 31 december 2012 gesloten kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen tellen van meet af aan mee bij de bepaling van de verschuldigde belasting in box 3 van de inkomstenbelasting.
 3. Het overgangsrecht blijft alleen van toepassing als na 31 december 2012 het verzekerd bedrag (KEW) of het doelkapitaal (SEW / BEW) niet wordt verhoogd, en de looptijd niet wordt verlengd. 
 4. Wanneer u een bestaande KEW, SEW of BEW wilt oversluiten naar een andere bank of verzekeraar, dan is dit met behoud van het overgangsrecht mogelijk. Aan een dergelijke oversluiting zijn wel voorwaarden verbonden. Neem hiervoor altijd contact op met een van onze adviseurs.
 5. Ondanks de vrijstelling van KEW's in box 1 zijn kapitaalverzekeringen veelvuldig in box 3 afgesloten om de uitkeringsvrijheid te behouden. Daardoor had u de keuze om de uitkering te gebruiken voor de aflossing van de eigen woningschuld óf voor andere doeleinden. Als deze kapitaalverzekering echter boven het heffingvrije vermogen in box 3 uit dreigde te komen, werd de polis veelal overgeheveld naar box 1 van de inkomstenbelasting. Hiermee werd belasting bespaard tijdens de verdere opbouw. Heeft u een dergelijke kapitaalverzekering en wilt u deze expliciet aan de eigen woning koppelen? Dan kan dit nog tot 1 april 2013; daarna vervalt deze keuzemogelijkheid.
 6. De geldende vrijstelling (€ 123.428 per belastingplichtige) voor polissen in box 3 van vóór 15 september 1999 blijft op basis van het overgangsrecht gelden.

Wijzigen van uw bestaande hypotheek

U heeft al een hypotheek en wenst deze te wijzigen, of althans, te bekijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt uw hypotheek bijvoorbeeld om de volgende reden(-en) wijzigen:

 1. Meer zekerheid
 2. Veranderen van hypotheekvorm
 3. Wijziging van de rente
 4. Verhogen
 5. Extra aflossen
 6. Verlagen van de lasten
 7. Echtscheiding

Hypotheekregels 2013

U heeft vast in de media gelezen of gehoord dat per 1 januari jl. de fiscale regels bij hypotheken zijn veranderd. Als financieel adviseurs hebben we veel vragen gekregen van onze klanten hierover. Wij kunnen ons voorstellen dat bij u ook vragen hierover leven.

 1. Zijn de fiscale wijzigingen relevant voor mijn situatie?
 2. Wat zijn eigenlijk de exacte consequenties?
 3. Moet ik maatregelen treffen om zorgeloos in mijn huis te kunnen blijven wonen?
 4. Moet ik voorbereid zijn op onvoorziene financiële consequenties?

Hypotheekregels 2013 - verschillende situaties. We hebben een aantal situaties uitgewerkt. Daarin ziet u per situatie de gevolgen van de nieuwe regels omtrent de fiscale behandeling van de hypotheekrente. In deze notitie trachten wij u zo duidelijk toe te lichten wat de gevolgen van de nieuwe regels voor een betreffende situatie zijn.

Complexe materie

Wij realiseren ons als geen ander dat de materie ingewikkeld is. Voelt u zich dus niet bezwaard als u behoefte heeft aan een nadere toelichting. Daartoe zijn wij natuurlijk altijd bereid. Wellicht wenst u een uitgebreid advies van onze kant. Ook dat doen wij graag voor u. Als u eenmaal weet hoe u er voor staat en welke aanpak de juiste is, zal u dat immers veel zekerheid en rust geven.

Oversluiten van uw hypotheek

Waarom uw hypotheek oversluiten?

Huizenbezitters sluiten om diverse redenen hun hypotheek over. Zij hebben één ding gemeen: oversluiten biedt hen de mogelijkheid om de huidige hypotheek-situatie te verbeteren.

In de volgende situaties kan het interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten:

 1. Ergens een betere rente gevonden
 2. Een verbouwing financieren? Bij oversluiten heeft u de mogelijkheid om uw hypotheek te verhogen.
 3. Overwaarde op uw woning en u wilt dit graag besteden? Door uw hypotheek over te sluiten kunt u dit geld vrijmaken.
 4. Uw maandlasten verlagen? Sluit uw hypotheek over naar een lager rentetarief en bespaar direct. Zelfs bij eventuele oversluitkosten.
 5. Onzeker over renteschommelingen? Leg de hypotheekrente voor langere tijd vast en blijf verzekerd van een laag rentetarief.
 6. Is uw huidige hypotheek nog up to date? Als uw persoonlijke situatie recent gewijzigd is, kan het noodzakelijk zijn om uw hypotheek hier op aan te passen.

Gegarandeerd 2,75%

> Hoger eindbedrag bij winst > Ook met kleine bedragen > Wél flexibel inleggen
Vraag naar uw mogelijkheden.

Advies via de Webcam

Ervaar het gemak van advies via de webcam via uw eigen computer of tablet.
Vraag naar de mogelijkheden.

Werkloosheid

Verzeker uw maandlasten indien u onverhoopt werkloos wordt
Vraag naar uw mogelijkheden.